o firmie oferta faq serwis
kariera kontakt
     
   
     
     
 

Nie dzia?a mi opcja 'PROGRAM G?ÓWNY => TOWARY I US?UGI" - jest nie aktywna. Co mo?e by? tego powodem? Dodam tylko, ?e pracuj? na systemie Windows XP.

Araks / Strona główna / FAQ /

Dzia?anie takie nie jest spowodowanie systemem operacyjnym, czy te? sprz?tem. Je?eli istotne staje si? prowadzenie kartotek towarów i us?ug, to program "Faktury 2004 free" powinien zosta? uaktualniony do pe?nej wersji "Faktury 2004", stanowi?cej naturalne rozwini?cie systemu. W programie "Faktury 2004 free" dodatkowe funkcje zosta?y tylko zasygnalizowane.

 
     
 
 

należymy do:

 
 
© 2022 Araks
WEB © 2022 ARAKS
cofnij