o firmie oferta faq serwis
kariera kontakt
     
   
     
     
 

Rozliczanie ZUS

Araks / Strona główna / Oferta /

W zwi?zku z wprowadzeniem przez Zak?ad Ubezpiecze? Spo?ecznych nowej wersji programu P?atnik oferujemy pa?stwu pomoc w tym zakresie.

Nasza oferta obejmuje:

 • Zakup i przygotowanie stanowiska komputerowego: wybór odpowiedniej konfiguracji, instalacja modemu, konfiguracja po??czenia do Internetu
 • Zaprojektowanie i budowa, adaptacja sieci lokalnej do pracy wielostanowiskowej programu P?atnik
 • Za?o?enie skrzynki pocztowej dla potrzeb przekazu elektronicznego
 • Pobranie ze stron ZUS i instalacja programu P?atnik
 • Konfiguracja bazy programu P?atnik do pracy jedno- lub wielostanowiskowej
 • Konfiguracja programu P?atnik
 • Zasilenie programu P?atnik danymi z poprzednich wersji programów P?atnik i P?atnik - Przekaz Elektroniczny
 • Wystawienie lub odnowienie kluczy i certyfikatów do przekazu elektronicznego
 • Szkolenie z obs?ugi programu P?atnik:
  • Zasady korzystania z programu P?atnik
  • Obs?uga rejestru p?atnika
  • Obs?uga rejestru ubezpieczonych
  • Tworzenie dokumentów zg?oszeniowych
  • Tworzenie dokumentów rozliczeniowych
  • Tworzenie zestawów dokumentów
  • Tworzenie dokumentów p?atniczych
  • Wys?anie zestawów dokumentów
 • Archiwizacja danych programu
 • Aktualizacja programu P?atnik
 • Bie??ca pomoc przy pracy w programie P?atnik

 
     
 
 

należymy do:

 
 
© 2022 Araks
WEB © 2022 ARAKS
cofnij