o firmie oferta faq serwis
kariera kontakt
     
   
     
     
 

DLACZEGO NIEKTÓRE NIP NIE MO?NA WPISA? A WIEM ZE SA DOBRE A PISZE ZE JEST NIEPRAWID?OWY?

Araks / Strona główna / FAQ /

W wersji 2006 i nast?pnych z?agodzone zosta?y wymagania sprawdzania poprawno?ci pola NIP.

Program wy?wietka komunikat niepoprawno?ci, ale zezwala na dalsz? edycj?.

 
     
 
 

należymy do:

 
 
© 2022 Araks
WEB © 2022 ARAKS
cofnij