o firmie oferta faq serwis
kariera kontakt
     
   
     
     
 

witam mam wersje free waszego programu, a chcia?bym wykupi? licencj? - prosz? o wyja?nienie mi jak sie to odbywa, i czy nie utrac? z tego powodu danych. dodatkowo - nie mog? "doj?? gdzie mam wpisywa? faktury kosztowe od klientów, tak abym móg? mie? wgl?d w terminy p?atno?ci itp. moja firma jest firm? transportow? - czy istnieje mo?liwo?? dodania modu?u zlece? transportowych - i ewentualnie ile to kosztuje? Zapomnia?em doda?, ?e u?ywam wersji 2005 free. pozdrawiam

Araks / Strona główna / FAQ /

Wersje pe?ne programów mo?na ?ci?gn?? z naszej strony.
Instalacj? nale?y wykona? na istniej?c? ju? wersj?, poprzedniego programu NIE usuwamy, chyba i? dysponujemy kopi? danych, wykonan? z poziomu programu.
Gwarantuje to zachowanie poprzednich danych.

Po instalacji dokonujemy rejestracji programu i dokonujemy wp?aty na konto podane w progranie : Pomoc -> P?atno?? przelewem.
Po otrzymaniu potwerdzenia wp?aty wysy?amy kod dost?pu na podane konto e-mail, tam te? wysy?amy elektroniczn? faktur?, któr? generuj? nasze systemy.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy tak?e pod numerem 022 6517545 w godz. 9-17.


 
     
 
 

należymy do:

 
 
© 2022 Araks
WEB © 2022 ARAKS
cofnij