o firmie oferta faq serwis
kariera kontakt
     
   
     
     
 

Mam program Faktury 2004 free. Nie mog? obliczy? i wpisa? ceny brutto. Chc?c wpisa? cen? brutto, wy?wietla si? Puste pole. Nie mog? wpisa? ceny, ani skasowa? zer by wpisa? cen?.

Araks / Strona główna / FAQ /

Program FAKTURY 2005 xxx, a tak?e wersja "free", ma mozliwo?? liczenia zarówno od ceny netto, jak i brutto. Zmiany dokonuje si? poprzez wybranie w menu programu opcji : LICZ OD CENY BRUTTO. UWAGA !! Ponowne wybranie powoduje zmian? liczenia na netto.

 
     
 
 

należymy do:

 
 
© 2022 Araks
WEB © 2022 ARAKS
cofnij